Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

W branży budowlanej nie od dzisiaj problemem jest notoryczne niepłacenie za wykonane prace i kwestia odpowiedzialności inwestora za wypłacenie wynagrodzenia podwykonawcom. Najbardziej popularny scenariusz zakładana zatrudnianie podwykonawców przez głównego wykonawcę i następnie niewypłacanie im wynagrodzenia. W celu usunięcia takich niekorzystnych sytuacji ustawodawca wprowadził zasady, zgodnie z którymi przy spełnieniu odpowiednich warunków inwestor odpowiada tzw. solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Stanowi to szansę dla podwykonawców, ponieważ mogą domagać się zapłaty wynagrodzenia nie tylko od nierzetelnego wykonawcy, ale także bezpośrednio od inwestora.

Zmiana reguł gry.

Ostatnio regulacje chroniące podwykonawców w tym zakresie uległy zmianie. Powstaje w tym miejscu pytanie, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc żądać od inwestora zapłaty wynagrodzenia? Mianowicie inwestor może odpowiadać wtedy, gdy szczegółowy przedmiot robót został zgłoszony mu przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Wyjątek od tej reguły zachodzi wtedy, gdy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia złożył on podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Kiedy nie potrzeba zgłoszenia?

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest jednak wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę. Co więcej, roboty wykonywane przez podwykonawcę muszą mieścić się w zakresie robót, które na które inwestor umówił się z wykonawcą. Odpowiedzialność inwestora nie obejmuje tych robót, nawet zgłoszonych przez wykonawcę lub podwykonawcę, które zostały wykonane przed dokonanym zgłoszeniem.

Zakres odpowiedzialności inwestora.

Zakres odpowiedzialności inwestora wyznaczają co do zasady postanowienia umowy podwykonawczej. W jej treści bowiem wykonawca i podwykonawca ustalają wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi lub też określony w umowie wykonawcy z inwestorem. Odpowiedzialność nie obejmuje innych składników poza wynagrodzeniem, np. dochodzonych od wykonawcy kwot z tytułu kar umownych.

Roszczenie przeciwko inwestorowi.

Mając na względzie powyższe, każdy podwykonawca robót budowlanych powinien pamiętać, że w przypadku braku zapłaty ze strony wykonawcy istnieje jeszcze szansa na uzyskanie wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora. Niestety niejednokrotnie wymaga to wszczęcia procesu sądowego, co jednak nie powinno zniechęcać podwykonawców do walki o uzyskanie przysługujących im należności.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *