Ochrona przedemerytalna a likwidacja miejsca pracy

Na gruncie prawa pracy osoby w wieku przedemerytalnym cieszą się szerokim wachlarzem ochronnym. W szczególności, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wspomniana wyżej zasada ma pomóc osobom kończącym swoją przygodę na rynku pracy spokojnie doczekać do emerytury. Problemy zaczynają się jednak, gdy przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja zakładu pracy.

Kiedy mówimy o likwidacji miejsca pracy?

Potocznie o likwidacji zakładu pracy mówimy w dwóch sytuacjach. Po pierwsze gdy cały zakład zamyka swoją działalność, np. na skutek upadłości. Po drugie gdy likwidacji ulega tylko część zakładu, np. zamiejscowy oddział. Gdy likwidacji ulega cały zakład pracy, wówczas przepisów przewidujących zakaz wypowiadania umów o pracę osobom w wieku przedemerytalnym w ogóle się nie stosuje. W takiej sytuacji pracownicy nie mogą liczyć na korzystniejsze traktowanie, ponieważ – pisząc bardzo obrazowo – na skutek likwidacji nie będzie kto miał ich zatrudniać.

Likwidacja oddziału lub zakładu.

Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku, gdy likwidacji ulega jedynie oddział lub zakład. Pracodawca nadal będzie bowiem prowadził działalność, zaś w niebyt uchodzi jedynie miejsce, w którym pracownik wykonuje pracę. W takich sytuacjach zakres ochrony zależy od wielkości zakładu pracy i skali redukcji. W przypadku niedużych zakładów pracy i niewielkich cięć kadrowych, ochrona przedemerytalna wiąże ręce pracodawcy. Ten ostatni nadal może próbować rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w podeszłym wieku, powołując się na zasady współżycia społecznego. Takie rozwiązanie otwiera jednak drogę do polemiki sądowej.

Wypowiedzenie zmieniające – sposób na rozwiązywanie umów.

Niestety, w przypadku dużych zakładów pracy zastosowanie znajduje tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Co do zasady ustawa ta nie wyłącza ochrony przedemerytalnej, niemniej wprowadza pewien wyjątek, z którego pracodawcy chętnie korzystają. Mianowicie pracodawca może wręczyć pracownikowi tzw. wypowiedzenie zmieniające, proponując w nim nowe warunki pracy (np. nowe stanowisko lub miejsce pracy) oraz alternatywne wynagrodzenie. Nierzadko pracownikom proponuje się też relokację. Jeżeli według nowych zasad pracownik miałby otrzymać niższe wynagrodzenie, wówczas powinien on także otrzymywać dodatek wyrównawczy, obliczony według zasad prawa pracy.

Dużym przedsiębiorcom łatwiej redukować etaty.

W konsekwencji sytuacja pracowników dużych firm jest mniej korzystna. Ratunkiem często okazują się jednak działające w takich strukturach związki zawodowe, które niejednokrotnie potrafią wywalczyć korzystniejsze warunki redukcji, w tym odpraw, aniżeli wynikające stricte z literalnie czytanych przepisów prawa.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *