Obowiązki radnego gminy 2018

Obowiązki radnego gminy 2021 r.

W ubiegły weekend miały miejsce wybory do rad gminnych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Niemniej przed rozpoczęciem świętowania sugerujemy zapoznać się z obowiązkami, jakie na radnych gminnych nakłada prawo począwszy od 2018 r. Poniżej podpowiemy z czym musi liczyć się radny gminny, obejmując swój mandat.

Obowiązki radnego gminy – stan prawny aktualny na grudzień 2020 r.

Obowiązek kontaktu z mieszkańcami.

Podstawowym, choć nieco zapomnianym obowiązkiem radnego, jest utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami. Obejmuje to przede wszystkim przyjmowanie ich postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia. Powyższy obowiązek na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty, ale jego realizacja w czasie kadencji często pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem, dobrą praktyką jest organizowanie regularnych dyżurów dla mieszkańców, w czasie których każdy może spotkać się z radnym i wymienić się z nim pomysłami.

Ograniczenia zw. ze świadczeniem pracy.

Radny gminny nie może pracować na etacie w swojej gminie, a także nie może zajmować stanowiska kierowniczego w gminnych jednostkach organizacyjny. Wójt nie może także powierzyć radnemu wykonywania pracy w urzędzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wykonywanie mandatu a prowadzenie działalności gospodarczej.

Nikt jednak nie może zabronić radnemu prowadzenia własnego biznesu. W takim przypadku powinien on pamiętać, że w żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać funkcji radnego do swojej działalności gospodarczej. Tego typu zachowania często kończą kariery i wiążą się z wątkami kryminalnymi. Jeśli radny prowadzi działalność gospodarczą, to nie może wykorzystywać mienia komunalnego swojej gminy. W praktyce eliminuje go to ze startu w jakichkolwiek przetargach swojej gminy. Spore obostrzenia dotyczą także małżonków i bliskich radnych, ponieważ nie mogą oni zasiadać we władzach spółek gminnych.

Obowiązki radnego gminy – oświadczenie majątkowe

Ważnym obowiązkiem radnego jest złożenie oświadczenia majątkowego. Pierwsze oświadczenie należy złożyć już do 30 dni od złożenia ślubowania. Podanie nieprawdy lub „niecałej” prawdy w takim oświadczeniu może rodzić odpowiedzialność karną. Radny powinien także zwracać uwagę od kogo i w jakich okolicznościach przyjmuje prezenty. W niektórych okolicznościach mogą one bowiem stać się przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Podobnie warto zwrócić uwagę gdzie i w jakim charakterze pracuje radny. Nie powinien on bowiem podejmować takich aktywności, które mogą podważyć zaufanie wyborców do sprawowanego przez niego mandatu.

Jak widzimy, wybór na radnego to wielki zaszczyt i szansa na zapisanie się na kartach historii. Niemniej to także ryzyko i odpowiedzialność. Nieznajomość prawa przez radnego może stać się źródłem niemałych problemów dla niego i jego rodziny.

Jesteś radnym? Potrzebujesz pomocy? Pomożemy!

Jeśli jesteś radnym gminnym lub miejskim z Wielkopolski, Pomorza lub Kujaw możesz liczyć na naszą pomoc. Możesz odwiedzić nas w Poznaniu lub w Świeciu. A jeśli masz do nas daleko możemy umówić się na telefon. Chętnie pomagamy radnym gminnym w rzetelnym wykonywaniu mandatu.

W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 61 646 00 40

tel. 68 419 00 45

tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska-Strysik

Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

Zadzwoń: 61 646 00 40

Lub napisz: biuro@slupinska.eu