Nie daj się wywieść w pole dłużnikowi!

W ostatnim czasie zwrócił się do nas czytelnik z Nowego, który boryka się z bardzo często spotykanym problemem. Otóż pożyczył on pieniądze znajomemu, ten zaś nie tylko odmówił zwrotu środków, ale także twierdzi, że nasz czytelnik niczego od niego nie wyegzekwuje, ponieważ ów dłużnik „przepisał już cały majątek na syna”. Czy rzeczywiście pieniędzy nie sposób odzyskać?

Problem jest poważny i powszechny, a sprytny dłużnik potrafi nie lada uprzykrzyć życie wierzycielowi. Każdy przypadek jest indywidualny i nie sposób wypracować ogólnej zasady. W przypadku złośliwego wyzbywania majątku, prawo ustanawia kilka narzędzi w obronie wierzycieli. Jednym
z najpopularniejszych z nich jest tzw. skarga pauliańska.

Jest to instytucja wymierzona wprost przeciwko dłużnikom zbywającym majątek aby uniknąć zaspokojenia wierzycieli. Według jej założeń, jeśli na skutek działania dłużnika dokonanego
z pokrzywdzeniem wierzyciela, osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, wówczas wierzyciel może żądać uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. W takim wypadku ważnym jest aby dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a jego kontrahent o tym fakcie wiedział bądź działając starannie mógł się dowiedzieć.

Domniemywa się, że jeśli kontrahentem dłużnika jest osoba mu bliska, to dokonując czynności wiedziała o złych intencjach dłużnika. W praktyce dotyczy to w szczególności zbywania majątku na rzecz małżonków, dzieci i ew. innych osób z rodziny. Podobnie rzecz ma się w przypadku ukrywania majątku pomiędzy stale współpracującymi ze sobą przedsiębiorcami. Prawodawca zakłada bowiem, że rzetelny przedsiębiorca potrafi ocenić sytuację finansową kontrahenta.

Okoliczność, czy kontrahent dłużnika miał świadomość jego złych zamiarów w stosunku do wierzyciela jest bez znaczenia, gdy czynność prawna jest nieodpłatna. Dotyczy to w szczególności darowizn. Ma to głęboki sens, ponieważ jak uczy nas życie, ludzie niezwykle rzadko oddają swój majątek nie oczekując niczego w zmian.

Wszystko to sprawia, że skarga pauliańska to wspaniała instytucja dla wierzycieli. Niejednokrotnie dzięki niej udało nam się udaremnić próby ukrywania majątku przez dłużników. Wymaga jednak aktywnego i starannego działania wierzyciela, także na drodze sądowej – w tym przypadku, prawdopodobnie przed Sądem Rejonowym w Świeciu nad Wisłą. Trudy zwykle się zwracają, gdyż wierzyciele często odzyskują środki. W konsekwencji, nasz czytelnik będzie mieć wielką szansę na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń, mimo zuchwałej postawy dłużnika.

Jeśli masz problemy z nierzetelnym lub nieuczciwym dłużnikiem, skontaktuj się z nami. Posiadamy bogatą praktykę w zakresie dochodzenia wierzytelności. Pomogliśmy już wielu osobom m.in. ze Świecia, Grudziądza, Chełmna oraz Tucholi.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *