Kto odpowiada za szkodę spowodowaną nawałnicą?

Jakiś czas temu na terenie Świecia, Chełmna i Tucholi miały miejsce potężne nawałnice oraz porywiste wiatry. W ich wyniku niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, gdzie drzewo jednego właściciela posesji przewracało się na posesję sąsiednią, powodując np. uszkodzenie dachu lub inne szkody. W związku z tym pojawia się pytanie kto i na jakich zasadach w takich przypadkach winien odpowiadać za szkody związane z przewróceniem się drzewa?

Odpowiedź na to pytanie wymaga ustalenia, czy przewrócenie się drzewa było spowodowane zaniedbaniami ze strony właściciela posesji, na której drzewo rosło. Właściciel posesji odpowiada bowiem za szkody powstałe na skutek przewrócenia się drzewa wtedy, gdy doszło do tego z powodu jego niestaranności, na przykład gdy drzewo było wyschnięte. Właściciel powinien wtedy poczynić odpowiednie starania, by zadbać o takie „chore” drzewo lub w inny sposób zapobiec potencjalnemu zagrożeniu, np. obciąć niebezpieczne gałęzie. W sytuacji, gdy właściciel nie poczyni odpowiednich starań, możliwe jest zarzucenie mu winy, chociażby w postaci niedbalstwa, czyli tego, że w danym przypadku nie zachował należytej staranności przy utrzymywaniu drzewa znajdującego się na jego posesji.

Odpowiedzialność właściciela posesji, na której rosło drzewo, opiera się na tzw. zasadzie winy. Dodać przy tym należy, że aby móc skutecznie uzyskać odszkodowanie, przede wszystkim przed sądem, trzeba wykazać  powstanie szkody, winę właściciela posesji (chociażby w postaci niedbalstwa). W końcu wykazać też trzeba, że pomiędzy szkodą, a zachowaniem właściciela posesji istnieje związek przyczynowo – skutkowy, a zatem że szkoda wynika z zachowania się sprawcy – właściciela.

Aby uniknąć długotrwałych procesów sądowych, warto dojść do kompromisu z lekkomyślnym sąsiadem, który na podstawie porozumienia choćby i w części gotów będzie do naprawienia powstałej szkody.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy drzewo było zdrowe i odpowiednio zadbane, przez co nikt nie był w stanie przewidzieć, że może z jakichś przyczyn się przewrócić. W takim przypadku właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. W takich okolicznościach uznaje się, że szkoda na skutek przewrócenia się drzewa powstała w wyniku działania tzw. siły wyższej, czyli np. silnej nawałnicy. Nie zawsze zatem będziemy uprawnieni do domagania się odszkodowania od właściciela posesji sąsiedniej, na której rosło feralne drzewo.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *