Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

Zawarcie małżeństwa należy do najważniejszych okoliczności w naszym życiu. Z reguły decyzja o ślubie podejmowana jest świadomie i z zachowaniem odpowiedniego okresu do namysłu. Czasami jednak emocje biorą górę i pozostaje jedynie żal, że przedwcześnie wstąpiliśmy w związek małżeński. Czy w takich sytuacjach możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

Musimy bowiem wiedzieć, że unieważnienie małżeństwa należy odróżnić od rozwodu. Ten ostatni możliwy jest w stosunkowo łatwy do uzyskania sposób, o ile między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Czasami jednak jedna ze stron nie jest zainteresowana rozwodem, lecz unieważnieniem małżeństwa. Wówczas małżeństwo traktuje się tak, jakby w ogóle nie zostało zawarte. Na skutek unieważnienia małżeństwa, małżonkowie wracają do swojego poprzedniego nazwiska, tracą roszczenia spadkowe oraz ustaje wspólność majątkowa (o ile była przewidziana).

W przeciwieństwie do rozwodu, unieważnienia można się domagać jedynie w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich m.in. przeszkody małżeńskie, jak np. zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie, bigamistę, a także bliskie stosunki pokrewieństwa lub powinowactwa. Do okoliczności mogących skutkować unieważnieniem małżeństwa należy także brak świadomości jednej ze stron, do której może dojść np. na skutek przyjmowania przez nią silnych leków. Podobnie, można domagać się unieważnienia małżeństwa w przypadku błędu co do tożsamości małżonka. Ważne, że błąd musi dotyczyć tożsamości, a nie np. jej statusu społecznego, stanu rachunku bankowego, nawyków lub manier. Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby także nie wróży długiego pożycia. Stanowi to bowiem silną przesłankę uzasadniającą unieważnienie małżeństwa.

Dla wielu z Państwa ciekawym może być fakt, że w związek małżeński można wstąpić z wykorzystaniem pełnomocnika. W takiej sytuacji możemy być świadkami dość egzotycznej jak na polskie warunki sytuacji, w której przysięgę małżeńską może składać np. dwóch panów: jeden jako pan młody, drugi zaś jako pełnomocnik pani młodej. Niemniej jeśli pełnomocnictwo będzie zawierało wady, wówczas możliwym będzie odwołanie tak zawartego małżeństwa.

W praktyce decyzja o wystąpieniu do sądu z pozwem o unieważnienie małżeństwa wymaga bardzo starannej analizy, czy spełniamy zakreślone przez prawo przesłanki. Należy także przeanalizować, czy nie występują okoliczności negatywne, które uniemożliwiają wzruszenie już trwającego związku. Niemniej, dzięki uzyskaniu orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa mamy szanse na rozpoczęcie nowego życia – „z czystym kontem”.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *