Jak założyć stowarzyszenie

Tym razem podpowiemy Państwu w jaki sposób skutecznie założyć stowarzyszenie. Okazuje się bowiem, że ta konstrukcja w dalszym ciągu może być bardzo użyteczna, zarówno w działalności społecznej jak i gospodarczej.

Pod koniec 2015 r. w Polsce było zarejestrowanych blisko 106 tysięcy stowarzyszeń. To ogromna liczba obrazująca potrzebę przynależności, tkwiącą w każdym z nas. Dzięki działalności w ramach stowarzyszenia można bowiem realizować ważne cele społeczne. Co więcej, stowarzyszenia często mogą liczyć na współpracę z władzą publiczną, a w niektórych przypadkach także na dotacje i inne formy pomocy. Najważniejsze jednak, że osoby zrzeszone w ramach stowarzyszenia mają możliwość reprezentowania przezeń swoich interesów przed organami władzy publicznej. Dzięki temu wspólnie można realizować cele, których osiągnięcie w pojedynkę często graniczy z cudem.

Jeśli już zdecydujemy się na założenie stowarzyszenia powinniśmy znaleźć osoby, które staną się członkami założycielami. Do maja 2016 roku prawo wymagało aż 15 członków założycieli. Od ponad roku liczba ta spadła do zaledwie siedmiu, przez co o wiele sprawniej można przejść przez proces kreacji. Następnie należy przeprowadzić zebranie założycielskie, na którym przyjęte zostaną m.in. uchwały o powołaniu stowarzyszenia, wyborze zarządu i komisji rewizyjnej oraz najważniejsza, o przyjęciu statutu.

To właśnie statut jest sercem stowarzyszenia. Określa wszelkie zasady, według których stowarzyszenie ma funkcjonować, w tym m.in. zasady wyboru i kompetencje zarządu i komisji rewizyjnej, długość kadencji tych organów, cele dla których realizacji powołano stowarzyszenie, nazwę i teren działania stowarzyszenia oraz sposoby finansowania jego działalności. Dobrze przygotowany statut powinien zapewnić sprawne i bezpieczne działanie na długie lata, dlatego nie warto żałować czasu na jego przygotowanie.

Ostatnim etapem jest rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednich formularzach, załączając statut, protokół z zebrania założycielskiego oraz podjęte na nim uchwały, a także listę członków. Po rejestracji warto sprawdzić czy nowo powstałemu stowarzyszenia zostały nadane numery NIP i REGON. Możemy zweryfikować te informacje na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętajmy także o założeniu rachunku bankowego, co bardzo ułatwi kontrolę nad finansami stowarzyszenia.

Mając zarejestrowane stowarzyszenie możemy przystąpić do realizacji jego celów. Ograniczać może nas już tylko nasza kreatywność. I w pewnym zakresie także przepisy prawa. Z tym ostatnim zwykle jednak można sobie poradzić.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii w sprawach z zakresu zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń. Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiotowych sprawach. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pomoc także w trybie online, bez konieczności dojazdu do siedziby kancelarii. Zapraszamy do kontaktu – slupinska.eu

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *