Jak wymusić wykonanie umowy na fachowcu.

Wakacje to okres, w trakcie którego często planujemy remonty domu, mieszkania, lub innych rzeczy. Mimo starannego wyboru fachowca i spisania umowy może okazać się, że prace wykonywane są niezgodnie z naszymi zapatrywaniami – wykonawca opóźnia się z ich wykonaniem lub w takcie prowadzenia prac pojawiają się usterki. W takich przypadkach nie jesteśmy bezradni, gdyż możemy skorzystać z kilu możliwości, które zostały wskazane poniżej.

W przypadku gdy widzimy, że wykonawca realizuje powierzone mu prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, np. gdy płytki nie są układane w sposób równy, możemy wezwać fachowca do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Trzeba pamiętać, że najlepiej jest wezwać fachowca na piśmie, wysyłając je listem poleconym. Należy też wyznaczyć fachowcowi rozsądny termin, w którym możliwa będzie zmiana sposobu wykonania prac. Jeśli wykonawca nie zastosuje się do naszego żądania, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy spowoduje taką sytuację, jakby umowa nie została zawarta, a jej strony winny zwrócić sobie wszystko to, co do tej pory świadczyły. Tytułem przykładu, jeśli daliśmy fachowcowi zaliczkę, możemy domagać się jej zwrotu.

W tej samej sytuacji, zamiast odstępować od umowy, możemy zlecić poprawienie lub dalsze wykonywanie prac innej osobie – na koszt i niebezpieczeństwo nierzetelnego fachowca. Poza tym jeśli wykonawcy sami dostarczaliśmy materiał niezbędny do wykonania prac, to możemy domagać się zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

W innej sytuacji, gdy wykonawca w trakcie wykonywania prac opóźnia się z ich wykonaniem, lub też opóźnia się z ich rozpoczęciem w taki sposób, iż nie ma szans, by zostały one zakończone w ustalonym terminie, wówczas nie musimy czekać aż termin zakończenia prac minie. Jeszcze przed upływem ustalonego terminu wykonania prac mamy prawo od umowy odstąpić. Co istotne, nie musimy w tym celu wcześniej wyznaczać wykonawcy jakiegoś dodatkowego terminu z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpimy od umowy.

Mając na względzie powyższe zaznaczyć należy, że ważnym jest, by w przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez fachowca, podejmować działania w odpowiednim czasie. Może to nas uchronić przed ponoszeniem zbędnych kosztów, w przypadku zwlekania z decyzją do momentu, aż wykonawca np. ukończy wadliwe wykonywane prace. Niemniej istnieją także instrumenty, które pozwalają chronić zamawiającego jeszcze po zakończeniu wykonywania prac przez nierzetelnego wykonawcę, o czym na pewno jeszcze Państwu napiszemy.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *