Jak uregulować kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie.

Niejednokrotnie wraz z podjęciem decyzji o rozstaniu pojawia się problem jak uregulować kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie. Rodzice często zastanawiają się, czy po rozwodzie dziecko będzie mogło pozostać u jednego z nich, podczas gdy drugi będzie miał prawo do widzenia dziecka i podejmowania decyzji w jego sprawach.

Trzeba mieć w takiej sytuacji na względzie, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Innymi słowy, w przypadku, gdy ze związku rozwodzących się rodziców pochodzi małoletnie dziecko, sąd co do zasady ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej i kontaktach.

Istotnym jest, że rozwodzący się małżonkowie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie mogą dojść do porozumienia poza salą sądową. Winni oni wtedy sporządzić na piśmie porozumienie i przedstawić je sądowi. Sąd powinien uwzględnić takie porozumienie małżonków, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Generalnie rzecz biorąc, małżonkowie mogą porozumieć się odnośnie wszystkich spraw objętych ich obowiązkami oraz uprawnieniami wynikającymi z przysługującej im władzy rodzicielskiej. W odniesieniu do takiego porozumienia, powinno ono zawierać jak najwięcej szczegółów (m.in. co do miejsca pobytu dziecka, spędzania przez nie świąt, wakacji). Im więcej bowiem sytuacji zostanie w porozumieniu przewidzianych, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między rodzicami z tego powodu. Jest to szczególnie istotne, gdy rodzice po rozwodzie mieszkają w innych miejscowościach, np. matka w Grudziądzu, a ojciec w Poznaniu.

Niestety czasem zdarzają się sytuacje, gdy rodzice nie potrafią w trakcie rozwodu dojść do porozumienia w szczególności odnośnie uregulowania kontaktów z dzieckiem. W takim przypadku w braku porozumienia, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strona postępowania winna wtedy przedstawić swoje stanowisko w sprawie i zaproponować np. gdzie dziecko ma mieszkać, kiedy i w jakich godzinach druga strona może kontaktować się z dzieckiem, spędzać z nim czas, itp.

Trzeba też zaznaczyć, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Jak wynika z powyższego, istnieje wiele rozwiązań dotyczących kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów dziecka z rozwodzącymi się rodzicami. Dlatego warto wcześniej dobrze przemyśleć, jakie rozstrzygnięcie będzie najlepsze dla dobra dziecka i dokonać słusznego wyboru.

 

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *