Jak sporządzić dobry testament?

„Żonie zapisuje mieszkanie, syn dziedziczy samochód a córka kawałek ziemi wraz lasem”. To niemal typowa konstrukcja w jakiej „przeciętny Kowalski” sporządza swój testament. Czyni to zwykle w najlepszej wierze, koncentrując się aby możliwie sprawiedliwie podzielić majątek po śmierci. Jakież byłoby jego zdziwienie, gdyby miał szanse przekonać się, że prawnicy czytają testamenty nieco inaczej, przez co niejednokrotnie wypaczona zostaje wola zmarłego.

Najczęstszy błąd: przydzielanie spadkobiercom konkretnych składników majątku.

W znakomitej większości przypadków, na majątek po spadkodawcy składają się pewne policzalne przedmioty. Dlatego spadkodawcy bardzo często uważają, że najlepiej przygotowanym testamentem będzie ten, w którym wymienione są osoby powołane do dziedziczenia i zostają przypisane im poszczególne składniki majątku. W takich okolicznościach spadkodawcom wydaje się, że będą mieć wpływ kto i co będzie dziedziczył. Okazuje się jednak, że bardzo często tego typu oświadczenia są inaczej interpretowane przez prawników. Na sposób interpretacji decydujący wpływ mają bowiem przepisy prawa spadkowego, na skutek których wola spadkodawcy często bywa modyfikowana.

Wpływ postępowania spadkowego na dziedziczenie.

Na sposób interpretacji testamentu wpływ ma także kształt samego postępowania spadkowego. Na jego pierwszym etapie (tzw. stwierdzeniu nabycia spadku), ustala się jedynie osoby powołane do dziedziczenia oraz proporcje, w jakich mają być powołane do spadku. Natomiast podział konkretnych składników majątku między spadkobierców obywa się na drugim etapie postępowania spadkowego, polegającego na dokonaniu działu spadku. W konsekwencji, w podanym we wstępie przykładzie może się okazać, że żona nie otrzyma mieszkania, syn samochodu a córka ziemi. Wiele bowiem zależy od udziału wartości ww. aktywów w ogólnej wartości spadku. Na podział poszczególnych składników wpływ będą bowiem miały także ułamki, w jakich bliscy mają dziedziczyć, wartości poszczególnych składników majątkowych, a nawet inne okoliczności. Do tych ostatnich często można zaliczyć nieuregulowane kwestie spadkowe po zmarłym współmałżonku, z którym testator pozostawał w ustroju majątkowej wspólności małżeńskiej.

Testament powinien sporządzić prawnik.

Powyższe uwagi znajdują niestety kapitalne przełożenie na sytuację bliskich po śmierci testatora. Samodzielnie przygotowany testament zwykle nie tylko rodzi problemy interpretacyjne, ale otwiera drogę do sporów o majątek. W ten sposób zwykle zachodzi odwrotny skutek niż zamierzony przez zmarłego. Otóż zamiast porządkować sprawy po śmierci, zostają one nadmiernie skomplikowane, a rodzina skonfliktowana. Dlatego porządnie przygotowany testament jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie powinniśmy po sobie pozostawić.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *