Jak odrolnić działkę?

Nie jest tajemnicą, że bardziej opłaca się być właścicielem działki budowlanej niż działki rolnej. Odrolnienie działki nie jest jednak łatwym procesem. Podpowiem Państwu jak odrolnić działkę.

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego.

Pierwszym krokiem do odrolnienia jest zmiana przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu składamy wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze do wójta, bądź odpowiednio do burmistrza albo prezydenta miasta. Organ rozpatruje taką sprawę bezpłatnie. We wniosku konieczne jest prawidłowe opisanie nieruchomości poprzez podanie numerów arkusza mapy i działki, które znajdują się w ewidencji gruntów i budynków. W treści należy wskazać na jaki cel chcemy przeznaczyć działkę (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne bądź usługowe) i odpowiednio to uzasadnić. Na poparcie wniosku przytoczyć można szereg okoliczności w tym znikomą użyteczność rolną działki bądź fakt, że grunty nie będą już uprawiane.

Ustalenie warunków zabudowy.

Wydanie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dobrowolne, dlatego gdy nie został on sporządzony, dla odrolnienia gruntu trzeba będzie wnieść o ustalenie warunków zabudowy.

Odrolnienie gruntu.

Gdy zostanie wydana decyzja o zmianie planu, przystąpić można do drugiego etapu odrolnienia gruntu, czyli złożenia wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej. Jest to niezbędne dla użytków rolnych klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz IV, IVa, IVb, V i VI. Informacja o klasie gruntu widnieje w ewidencji gruntów i budynków. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej należy złożyć w Wydziale Geodezji starostwa. Do wniosku dołącza się dokument, który potwierdza tytuł własności nieruchomości np. akt notarialny bądź odpis z księgi wieczystej. W załącznikach dodatkowo umieszcza się wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z rejestru gruntów.

Należności i opłaty zw. z odrolnieniem gruntu.

Z uzyskaniem decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej wiążą się dwa rodzaje wydatków tj. należność oraz opłaty roczne. Należność jest równowartością określonej ilości ton żyta, którą oblicza się w oparciu o stawki publikowane przez GUS. Opłatę roczną natomiast uiszcza się w wysokości 10% należności przez 10 lat w przypadku trwałego wyłączenia z produkcji, a w przypadku nietrwałego wyłączenia przez jego cały okres, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

Podsumowanie.

Podsumowując, odrolnienie działki jest procesem czasochłonnym. Trzeba pamiętać, że będzie wymagał on złożenia dwóch wniosków do dwóch różnych organów, a ponadto wiąże się z kosztami w postaci należności i opłat. Koniec końców może okazać się jednak bardzo rentownym przedsięwzięciem.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *