Jak długo należy płacić alimenty na dziecko?

Jak długo musisz płacić alimenty na dziecko? Tak długo, jak tylko chcesz. Natomiast w poniższych tekście dowiesz się, jaki okres jest wymagany przez prawo.

Brak sztywnego terminu.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest jednak ograniczony przez żaden sztywny termin, w tym przez dojście do pełnoletności. Nie jest też związany ze stopniem wykształcenia – nie ustaje np. z chwilą zdobycia przez dziecko matury. Okolicznością, od której zależy istnienie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. Przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Odnośnie dzieci pełnoletnich brać należy pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki, czy osobiste zdolności pozwalają na jej kontynuowanie. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do utrudniania rozwoju dziecka.

Musisz przygotować dziecko do życia, ale… w rozsądnych granicach.

Rodzice powinni w miarę swych sił umożliwić dziecku nabycie wykształcenia, w tym stosownie do jego uzdolnień – ukończenia studiów. W wypadku gdy dotychczasowe kwalifikacje dziecka nie zapewniają mu odpowiedniego poziomu życia i zamierza podjąć studia, obowiązek alimentacyjny nadal będzie ciążyć na rodzicach – choćby ich pociesza podejmowała już dorywcze prace. Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje w terminie egzaminów, powtarza lata studiów, wtedy ustaje obowiązek alimentacyjny.

Niepełnosprawność dziecka często jest podstawą do dalszej alimentacji.

Jeżeli dziecko nie może osiągnąć zdolności do samodzielnego utrzymywania z powodu ułomności cielesnej, psychicznej, lub choroby, obowiązek alimentacyjny rodziców trwa nadal w niezmienionym zakresie, niezależnie od wieku dziecka. Co ciekawe, zawarcie przez dziecko małżeństwa nie uchyla obowiązku alimentacyjnego rodziców, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samemu. Zmienia jednak kolejność dostarczania alimentów – obowiązek współmałżonka wyprzedza obowiązek rodziców.

Decyduje zdrowy rozsądek. A w praktyce najczęściej decyduje sąd.

W konsekwencji nie można więc przyjąć sztywnego terminu, wraz z którym rodzic może zaprzestać płacenia alimentów. W jego interesie, także ekonomicznym, leży więc takie wychowanie dziecka, aby jak najszybciej stało się zaradne życiowo i zdolne do zarabiania pieniędzy na własne potrzeby.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *