Dyrektywa IDD – obowiązki agencji ubezpieczeniowych

Nadchodzi Dyrektywa IDD, a w raz z nią cała paleta nowych obowiązków agencji ubezpieczeniowych. Ci, którzy im nie sprostają będą musieli się liczyć z dotkliwymi sankcjami i odpowiedzialnością.

Otóż do 23 lutego 2018 roku Polska powinna implementować dyrektywę o dystrybucji ubezpieczeń. To bardzo ważna i dobra wiadomość dla wszystkich osób korzystających z produktów ubezpieczeniowych, a więc w praktyce, dla nas wszystkich. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zdarza się bowiem, że agenci ubezpieczeniowi nie oferują nam najlepszych dla nas ubezpieczeń, lecz takie, od których otrzymują najwyższe prowizje. Poza tym, skomplikowane regulaminy sprawiają, że niewiele osób jest w stanie zrozumieć, na jakich warunkach zawiera umowę ubezpieczenia.

Dlatego ustawodawca zdecydował się na zmiany. Wspomniana dyrektywa nakłada na agentów ubezpieczeniowych obowiązek realizacji całego szeregu obowiązków informacyjnych, co pozwoli klientom na dobranie możliwie najlepszego produktu ubezpieczeniowego. Agenci ubezpieczeniowi nie będą mogli oferować najbardziej dochodowych dla nich produktów, lecz takie, które najlepiej odpowiadają na potrzeby klienta. W tym celu klienci będą otrzymywać specjalnie dla nich przygotowane rekomendacje ubezpieczeniowe.

To jednak nie wszystko. Po wejściu w życie wspomnianej dyrektywy, agenci ubezpieczeniowi będą obowiązani przekazywać klientom dokument, zawierający najważniejsze dane dotyczące zakupionej polisy. W szczególności chodzi o informacje na temat: zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności, sposobów rozwiązania umowy, czy wreszcie kosztów związanych z ubezpieczeniem. Jeśli chodzi o te ostatnie, agent ubezpieczeniowy będzie obowiązany do poinformowania klienta, na jakich zasadach i w jakiej wysokości jest wynagradzany. Powyższe pozwoli klientowi na dokonanie oceny, czy agent istotnie działa w interesie klienta, czy może jedynie w oparciu o własne interesy.

Wprowadzenie dyrektywy IDD kapitalnie poprawi sytuację klientów. Skończą się bowiem czasy, w których agenci ubezpieczeniowi oraz zakłady ubezpieczeń będą w mogły sprzedawać nieadekwatne do naszych potrzeb produkty i uchylać się od odpowiedzialności na podstawie zawiłych regulaminów. Jak to zwykle bywa, ten medal ma także drugą stronę. Na niej zaś znajdziemy agencje ubezpieczeniowe, często działające lokalnie lub rodzinnie, które czeka ogrom pracy związanej z wdrożeniem wspomnianych zasad w swoich przedsiębiorstwach. Nie będzie to jednak praca syzyfowa. Nagrodą będą zadowoleni klienci – posiadacze polis ubezpieczeniowych.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *