Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

W polskiej mentalności występowanie przeciwko komuś na drogę sądową często odbierane jest jako zachowanie w złym tonie. Szczególnie jeśli drugą stroną jest osoba w jakiś sposób nam bliska, np. członek rodziny, znajomy lub sąsiad. Czy istnieje więc sposób na rozwiązywanie sporów bez eskalowania niepotrzebnych emocji i burzenia dobrych relacji? Tak, tym sposobem jest mediacja.

W jakich sprawach można skorzystać z mediacji?

Do mediacji można przystąpić w większości spraw cywilnych i gospodarczych, zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu jak i już na etapie sądowym. Z inicjatywą przeprowadzenia mediacji może wystąpić każda ze stron, jednak aby do niej doszło, potrzebna jest zgoda także drugiej strony. Gdy strony osiągną już konsensus co do podjęcia mediacji wówczas powinny wybrać mediatora. W razie braku porozumienia wyręczyć może ich w tym sąd.

Jak przebiega mediacja?

Przebieg mediacji jest poufny, a sam mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się od stron podczas jej trwania. Każda ze stron może także przerwać mediację w dowolnym momencie. W razie gdy strony nie osiągną porozumienia na tym etapie i sprawa finalnie trafi do sądu, mediator nie będzie mógł zostać powołany jako świadek. Zaletą mediacji jest także czas jej trwania. W przeciwieństwie do spraw sądowych, które toczą się latami, mediację można zakończyć nierzadko już w 3 miesiące.

Sukces zależy od dobrej woli.

W ramach postępowania mediacyjnego najważniejsza jest dobra wola stron. Kluczową rolę odgrywa także sama osoba mediatora. Doświadczony mediator nie pozwoli bowiem aby konflikt między stronami narastał, stopniowo tłumi emocje i prowadzi strony do wzajemnego zrozumienia swoich stanowisk. Dzięki takiemu podejściu łatwiej doprowadzić do ugody. Ta zaś, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Natomiast ugoda zawarta przed mediatorem, której nadano klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że można udać się z nią do komornika w celu jej wyegzekwowania.

Ugoda przed mediatorem skuteczna jak wyrok.

Niemniej, do egzekucji komorniczych w przypadku zobowiązań wynikających z mediacji dochodzi o wiele rzadziej niż w przypadku powinności, będących pochodną wyroków sądów. Wyrok stanowi bowiem rozwiązanie problemu, które zostaje nam narzucone przez sędziego – osobę nie będącą stroną sporu. Tymczasem w przypadku mediacji strony same stopniowo dochodzą do porozumienia. Ugoda zawarta przed mediatorem jest więc wyrazem ich dobrej woli. Dzięki temu stronom łatwiej przychodzi ją wykonać. Największą zaletą mediacji jest jednak to, że strony nierzadko kończą ją w lepszych relacjach, niż w chwili jej rozpoczęcia.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *