Czy przy umowie zlecenia należą się nadgodziny?

Jeden z czytelników z Poznania zwrócił się do nas z pytaniem o poprawność metodyki obliczania jego wynagrodzenia. Świadczy on bowiem pracę na podstawie umowy zlecenia i co miesiąc otrzymuje stałe, niskie wynagrodzenie, niezależnie od tego ile godzin pracuje. Nasz czytelnik martwi się, że nie przysługuje mu prawo do nadgodzin.

Odpowiedź na powyższe pytanie z pewnością okaże się bardzo pomocna, zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Z informacji, które zostały nam przekazane przez naszego bohatera wynika, że pracuje on na tzw. „umowie śmieciowej”. Zjawisko to polega na oferowaniu umów zlecenia bądź o dzieło w okolicznościach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. Mechanizm „umów śmieciowych” pozwalał na uchylanie się od wypłacania świadczeń socjalnych oraz respektowania praw pracowniczych, wynikających m.in. z kodeksu pracy. Takim prawem jest także prawo do odpowiedniego rozliczania nadgodzin. „Umowy śmieciowe” pozwalały także obchodzić przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Posługiwanie się przez pracodawców konstrukcjami „umów śmieciowych” zawsze generowało ryzyko uznania, że tego typu kontrakty faktycznie powinny zostać uznane za umowy o pracę. W konsekwencji pracownik mógłby liczyć na skorzystanie z roszczeń pracowniczych, w tym z roszczeń z tytułu rozliczenia nadgodzin. Natomiast pracodawca mógłby liczyć się z ryzykiem poniesienia sankcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto w styczniu 2017 r. sytuacja pracowników uległa dalszej poprawie, kiedy to została wprowadzona minimalna stawka godzinowa. Od tego momentu osoby świadczące usługi na podstawie umów zlecenia, mogą liczyć na minimalne wynagrodzenie godzinowe w wysokości 13 zł brutto. Przepisy o minimalnej stawce godzinowej dotyczą także samozatrudnionych, a więc osób, które prowadzą działalność gospodarczą, lecz w praktyce wykonują pracę tak jak pracownik. To ważne, ponieważ wielu pracodawcom wydaje się, że przepisy o wynagrodzeniu godzinowym można ominąć, wymuszając na pracowniku samozatrudnienie.

Dla naszego czytelnika szczególnie pomocne mogą się okazać przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia godzinowego. Utrzymywanie wynagrodzenia na nieodpowiednim poziomie często jest bowiem wynikiem nieświadomości prawa przez pracodawców. A jak brzmi stara rzymska paremia: nieświadomość prawa nikogo nie usprawiedliwia. Szczególnie w obliczu kontroli inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *