Czy odszkodowanie obejmuje wynagrodzenie prawnika?

W dzisiejszym artykule odpowiemy Państwu na pytanie, czy dochodząc odszkodowania w zw. z wypadkiem komunikacyjnym, można liczyć na zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie radcy prawnego – za czynności dokonywane jeszcze zanim dojdzie do sporu sądowego.

Radca prawny jeszcze przed rozpoczęciem sporu?

Okazuje się, że bardzo popularną praktyką jest korzystanie przez poszkodowanych z pomocy radcy prawnego, i to jeszcze zanim dojdzie do sporu sądowego – a więc już na etapie likwidacji szkody, przez ubezpieczyciela. Nie jest tajemnicą, że udział profesjonalnego pełnomocnika już na tym etapie istotnie zwiększa szansę na uzyskanie wyższego odszkodowania. Problemem bywają jednak często koszty takiej pomocy. Stąd powstaje pytanie, czy poszkodowany który poniósł na tym etapie postępowania koszty usług prawnika, może domagać się od ubezpieczyciela ich zwrotu w zakresie ubezpieczenia OC. Bez wątpienia poniesione przez poszkodowanego koszty usług prawnika są swoistego rodzaju uszczerbkiem w jego majątku. Brak ich zwrotu przez zakład ubezpieczeń skutkuje tym, że wypłacone odszkodowanie jest de facto niepełne.

Stanowisko Sądu Najwyższego.

Wobec powyższego Sąd Najwyższy uznał, że w okolicznościach konkretnej sprawy, uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, mogą stanowić szkodę majątkową, podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Także, jeśli do poniesienia tych kosztów doszło na etapie postepowania przedsądowego.

Mając na względzie powyższe, poszkodowany może uzyskać zwrot kosztów pomocy w sprawie odszkodowawczej, jeżeli pomoc ta świadczona była przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje, a więc radcę prawnego lub adwokata. Musimy jednak pamiętać, że koszty poniesione przez poszkodowanego powinny być uzasadnione i konieczne. W tym celu trzeba mieć na względzie kilka kwestii. W szczególności za uzasadnione żądanie zwrotu koszów można uznać sytuacje, gdy poszkodowany w wyniku wypadku był fizycznie tudzież psychicznie niezdolny do prowadzenia swojej sprawy przed zakładem ubezpieczeń, a także gdy poszkodowany przebywa za granicą lub nie zna języka polskiego. Ponadto koszty profesjonalnej pomocy muszą być przez poszkodowanego rzeczywiście poniesione. Mowa o sytuacjach gdy poszkodowany zapłacił już prawnikowi gotówką lub przelewem za jego pomoc.

Za Twojego prawnika być może zapłaci ubezpieczyciel.

W rezultacie, poniesione koszty pomocy profesjonalisty w dochodzeniu odszkodowania, mogą być pod pewnymi warunkami uznane za szkodę pozostająca w związku z wypadkiem i zrekompensowane przez zakład ubezpieczeń. Dlatego czasem warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnej pomocy, co nie tylko powinno doprowadzić do uzyskania odpowiednio wyższej kwoty odszkodowania za poniesioną szkodę, ale także nierzadko winno doprowadzić do zwrotu przez zakład ubezpieczeń kosztów  pomocy prawnej.

Skontaktuj się z nami: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *