Czy muszę płacić alimenty rodzicowi?

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy rodzice z różnych przyczyn nie mają środków na życie lub posiadają bardzo skromne środki na samodzielne utrzymanie się, podczas gdy ich dzieci są już dorosłe i samodzielne, zdobyły staranne wykształcenie, i jednocześnie mają dobrze płatną pracą lub prowadzą intratny biznes. Powstaje w takiej sytuacji pytanie, czy rodzice mogą domagać się od swoich dorosłych już dzieci alimentów na swoje utrzymanie?

Niedostatek rodziców.

W pewnych sytuacjach takie żądanie jest uzasadnione. Mianowicie rodzice mogą domagać się od dzieci alimentów, gdy popadli w tzw. niedostatek, czyli gdy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty ani też nie posiadają dochodów z własnego majątku.

Prawo do alimentów jedynie dla przykładnych rodziców.

W ostatnim czasie można bowiem zaobserwować trend, gdzie rodzice pozywają do sądu o alimenty swoje dorosłe już dzieci, podczas gdy sami prowadzili raczej hulaszczy tryb życia. Takie postępowanie budzi głęboki sprzeciw społeczny, jak również obawę dorosłych już dzieci przed koniecznością utrzymywania rodzica. Czy słusznie?

Okazuje się, że nie zawsze takie żądanie będzie uzasadnione. Dziecko może uchylić się od obowiązku płacenia alimentów wobec rodzica wtedy, gdy rodzic zachowywał się w sposób naganny. Dla przykładu można tu wymienić takie sytuacje, gdy rodzic porzucił dziecko, nie interesował się nim, zaniedbywał swoje obowiązki, niewłaściwie wykonywał przysługującą mu władzę rodzicielską, a także nie łożył na utrzymanie dziecka. Innymi słowy jego zachowanie było sprzeczne z tzw. zasadami współżycia społecznego. Powołanie się na takie okoliczności w toku postępowania sądowego powinno doprowadzić do nieuwzględnianie żądania alimentów od dziecka.

Brak winy w dojściu do niedostatku.

Poza tym należy podkreślić, że powstanie tzw. stanu niedostatku po stronie rodzica, o którym była mowa powyżej, uzasadnia żądanie alimentacyjne wtedy, gdy popadnięcie w ten stan było nieumyślne lub też gdy nie było ono efektem nieaprobowanego społecznie stylu życia. Jeżeli zatem rodzic w sposób zamierzony doprowadził się do stanu niedostatku lub przez większość swojego życia nadużywał alkoholu lub innych środków odurzających, to jego żądanie o alimenty nie powinno zostać uwzględnione.

Czy muszę płacić alimenty?

W końcu należy zauważyć, że gdy w ocenie dziecka płacenie alimentów nie jest uzasadnione, nie musi się ono godzić na dobrowolne uiszczanie alimentów wobec rodzica. W takim przypadku rodzic musi skierować sprawę do sądu, a dziecko może odpierać żądanie rodzica. Jednakże zawsze warto dobrze przemyśleć linię obronny, aby uniknąć płacenia alimentów osobie, która „po ludzku” na to nie zasłużyła.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *