Czego komornik nie może zabrać dłużnikowi?

Gdy komornik sądowy puka do drzwi, dłużnicy często w panice bywają zbyt spolegliwi. Tymczasem komornik też podlega prawu i nie może sobie pozwolić na dowolne zachowanie. W szczególności nie może prowadzić egzekucji z wszystkich składników majątku dłużnika z uwagi na ograniczenia, które zostały wprowadzone ze względów humanitarnych, by umożliwić dłużnikowi i jego rodzinie życie na minimalnym poziomie. Poniżej przedstawimy Państwu katalog rzeczy, których nie może zająć komornik w toku czynności egzekucyjnych.

Przedmioty niezbędne do życia zwykle są bezpieczne.

Wyłączone spod egzekucji są przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. W dalszej kolejności nie podlegają egzekucji zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca. Co ciekawe, bezpieczne mogą czuć się także niektóre zwierzęta – jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów. Egzekucji nie podlegają też narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.

Wynagrodzenie i pieniądze na życie.

U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. Komornik nie może też zająć przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. W końcu egzekucji nie podlegają też produkty lecznicze i przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Skarga na czynności komornika.

Jeśli komornik zajmie przedmiot, który powinien podlegać wyłączeniu spod egzekucji, dłużnikowi przysługuje skarga na czynności komornika. Trzeba przy tym pamiętać, że zajęciu nie podlegają też niektóre środki pieniężne, wierzytelności, prawa, o czym z pewnością napiszemy w przyszłości. Dlatego w przypadku egzekucji komorniczej warto zachować czujność i mieć świadomość swoich praw. To bowiem pomoże ochronić nasz majątek.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *