Co zrobić aby druga strona wykonała umowę?

Po ubiegłotygodniowym artykule jeden z czytelników zwrócił się do nas i słusznie zauważył, że często posiadanie umowy na piśmie niewiele daje, jeśli dłużnik nie ma zamiaru jej wykonać. Życie pokazuje, że nie zawsze można zmusić dłużnika do wykonania swoich zobowiązań. Niemniej dobry kontrakt pozwala wielokrotnie zwiększyć nacisk na dłużnika i sprawi, że umowę łatwiej będzie wyegzekwować. Poniżej podpowiemy Państwu jakie mechanizmy możemy w tym celu wykorzystać.

Jeśli pragniemy zabezpieczyć poprawne wykonanie zobowiązania niepieniężnego, wówczas warto zastrzec w umowie karę umowną. Jest to instrument, który bardzo działa na wyobraźnię dłużnika. Na przykład, jeśli organizując przyjęcie weselne chcemy zobowiązać członków orkiestry do niespożywania alkoholu, warto zapisać karę umowną w kontrakcie.

Trudniejsze jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania pieniężnego, na przykład zapłaty długu. W takich przypadkach warto sięgnąć po dalej idące sposoby zabezpieczenia, jak np. ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego albo nawet hipoteki. O atrakcyjności wyżej wymienionych zabezpieczeń przesądza fakt, że nie są one bezpośrednio związane z osobą dłużnika, lecz z jego majątkiem. Na przykład w razie ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika, będziemy w stanie zabezpieczyć nią naszą wierzytelność niezależnie od okoliczności kto nabędzie własność nieruchomości obciążonej hipoteką. Dlatego umowy zabezpieczone hipotecznie często są dobrowolnie wykonywane przez dłużników.

W ostatnim czasie w obrocie coraz popularniejsze stają się umowy zabezpieczone tzw. przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Ich konstrukcja polega na przejęciu własności przedmiotu należącego do dłużnika, aż do momentu wykonania powinności przez dłużnika. Jest to wysoce skuteczna forma zabezpieczenia, którą warto rozważyć przy zawieraniu umowy, celem zabezpieczenia jej wykonania przez naszego kontrahenta.

Powyżej zostały wymienione tylko niektóre, ale zarazem bardzo popularne formy zabezpieczenia wykonania umowy. Każda umowa jest bowiem inna i wymaga indywidualnego podejścia w zakresie konstruowania zabezpieczeń jej wykonania. Niemniej przy zawieraniu umowy warto zastanowić się nad odpowiednim sposobem zabezpieczenia. W razie jakichkolwiek problemów z realizacją zobowiązania, łatwiej będzie nam przymusić kontrahenta do wykonania umowy lub uzyskania od niego odpowiedniej rekompensaty w razie jej niezrealizowania.

Masz problem ze zmuszeniem Twojego kontrahenta do wykonania umowy? A może chciałbym odpowiednio skonstruować umowę, aby ograniczyć ryzyko jej niewykonania? Chętnie pomożemy! Zapraszamy do kontaktu mieszkańców naszego regionu – Świecia, Grudziądza, Chełmna oraz Tucholi.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *