adwokat-sciaganie-wierzytelnosci-grudziadz, adwokat-procesy-swiecie

Brak aktualnego adresu pozwanego – czy można złożyć pozew?

Warunkiem formalnym pisma wszczynającego cywilne postępowanie sądowe jest wskazanie nie tylko naszego adresu zamieszkania, ale także i adresu zamieszkania naszego przeciwnika. Służy to temu, aby druga strona postępowania miała możliwość wzięcia czynnego udziału w sprawie. Sąd pod wskazany przez nas adres wyśle bowiem korespondencję do drugiej strony po to, aby mogła się ona wypowiedzieć oraz stawić w sądzie. Czy zatem brak wiedzy o miejscu zamieszkania naszego przeciwnika procesowego uniemożliwia nam wytoczenie sprawy sądowej?

Jak ustalić adres pozwanego?

Niekoniecznie, istnieje kilka rozwiązań dla takiej sytuacji. Przede wszystkim w celu ustalenia adresu drugiej strony możemy złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Możemy też zwrócić się o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców do Urzędu Miasta lub Gminy, jeśli przypuszczamy, że nasz przeciwnik procesowy zamieszkuje w danym mieście lub gminie. W powyższych przypadkach trzeba przede wszystkim wykazać interes w ubieganiu się o żądane informacje. Poza tym, jeśli nasz przeciwnik procesowy zasiada w organach spółki, np. jest członkiem zarządu, lub jest prokurentem, wspólnikiem, w tym upoważnionym do powołania zarządu, to jego adres możemy znaleźć w aktach Krajowego Rejestru Sądowego przechowywanych w sądzie.

Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego

Jeśli pomimo tego nie uda nam się ustalić adresu zamieszkania drugiej strony sporu sądowego to pozostaje nam złożenie wniosku do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Warunkiem ustanowienia kuratora jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że miejsce pobytu strony jest nieznane. O ustanowieniu kuratora sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprawach zaś większej wagi, gdy sąd uzna to za potrzebne, ogłoszenie ukaże się też w prasie. Ustanowienie kuratora powoduje, że pisma kierowane do strony mogą być doręczane tylko jej kuratorowi. Kuratorem powinna być osoba, której poziom moralny i intelektualny daje gwarancję należytego wypełniania przez nią obowiązków z punktu widzenia dobra osoby zastąpionej przez kuratora.

 

Podsumowując, brak wiedzy odnośnie miejsca pobytu drugiej strony sporu sądowego nie zawsze będzie stanowił przeszkodę w skierowaniu sprawy do sądu. Jeśli podejmiemy odpowiednie środki lub odpowiednio sformułujemy wnioski do sądu, możliwe będzie w ostateczności ustanowienie kuratora i prowadzenie sprawy sądowej.

 

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *