Bezpieczne używanie mienia pracodawcy.

Świadczenie pracy nierzadko wiąże się z korzystaniem ze sprzętu i infrastruktury pracodawcy. Pracownicy coraz częściej otrzymują takie dodatki jak laptop, telefon, czy nawet samochód. Oprócz wyżej opisanych przedmiotów, do najczęściej powierzanych należą m.in. pieniądze, narzędzia oraz odzież i obuwie robocze. Takie dodatki czasami stanowią bonus, zachęcający do podjęcia zatrudnienia, a czasami są wręcz niezbędne do jej wykonywania. Niestety nadal rzadko zastanawiamy się nad zasadami użytkowania takiego sprzętu w momencie spisywania umowy. W kancelarii często gościmy klientów, którym przytrafiła się szkoda w tego typu mieniu. To nierzadko prowadzi do kłopotu zarówno dla pracowników, jak i pracodawców – czy i w jakich granicach pracownik ponosi odpowiedzialność.

Dla rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności pracownika istotnym jest, czy mienie zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia się. Jednak aby doszło do powstania odpowiedzialności po stronie pracownika, pracodawca musi dołożyć odpowiedniej staranności zawierając z pracownikiem umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Tego typu umowa musi być zawarta na piśmie, gdyż w przeciwnym razie będzie dotknięta nieważnością i pracodawca nie będzie mógł się powoływać na jej postanowienia. Warto pamiętać, że tego typu umowa może – w odniesieniu do tego samego przedmiotu – zostać zawarta z kilkoma pracownikami. W takim przypadku pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność w stosunku do powierzonego im mienia. Wówczas odpowiadają wobec pracodawcy w częściach określonych w umowie. To częsta praktyka w sklepach i magazynach. W razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana jedynie przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko jej sprawcy.

Aby przypisać odpowiedzialność do pracownika, umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone musi być odpowiednio dostosowana do specyfiki zatrudnienia na danym stanowisku. Musi pasować do okoliczności niczym dobry garnitur. W przeciwnym razie może okazać się nieskuteczna. W takich sytuacjach pracownik także powinien liczyć się z odpowiedzialnością, ale jest ona istotnie ograniczona – maksymalnie może sięgać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Z dobrodziejstwa wspomnianego ograniczenia mogą korzystać jedynie pracownicy, którzy nie wyrządzili pracodawcy szkody w sposób umyślny. W razie złośliwego wyrządzenia szkody, należy się więc liczyć z obowiązkiem jej naprawienia w pełnej wysokości.

Konkludując, korzystanie z samochodu służbowego, laptopa, czy narzędzi powinno zostać poprzedzone solidną analizą umowy o pracę i ewentualnej umowy o odpowiedzialności. To powinno pomóc w odpowiednim zabezpieczeniu interesów pracodawcy, jak również pozwolić pracownikowi określić ramy używania tego typu przedmiotów.

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *