Bezczynność organu administracji – jak z nią walczyć?

Do Kancelarii zgłosił się ostatnio klient mający problem z opieszałością urzędników. Mimo niezłożonego charakteru jego problemu, przez wiele tygodni nie mógł doczekać się wydania jakiegokolwiek rozstrzygnięcia w sprawie. Poniżej postaramy się rozwiać kilka mitów związanych z terminowym załatwianiem spraw w urzędach.

Mit nr 1: Na załatwienie sprawy urząd ma 30 dni.

To nieprawda. Zasadą jest bezzwłoczne załatwienie sprawy. W szczególności dotyczy to spraw, które mogą być załatwiane przez urząd w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Innymi słowy, jeśli zgodnie z przepisami do naszej sprawy nie trzeba angażować innych stron, a sprawa może być załatwiona „od ręki”, to urzędnik nie może powoływać się na 30-dniowy termin na załatwienie sprawy. Ten ostatni, 30-dniowy termin, charakterystyczny jest jedynie dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Natomiast w wyjątkowo skomplikowanych sprawach, co do zasady, termin wydłuża się do dwóch miesięcy. Należy podkreślić, że dotyczy to jednak spraw wyjątkowo skomplikowanych.

Mit nr 2: Urzędnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Otóż ponosi. Pracownik administracji, który nie załatwił sprawy w terminie, podlega m.in. odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej. W niektórych przypadkach funkcjonariusze publiczni mogą także ponosić odpowiedzialność majątkową. Skala dolegliwości grożąca urzędnikom jest jak widać całkiem szeroka.

Mit nr 3: Petent nie ma szans przyspieszyć toku postępowania.

W praktyce szanse na przyspieszenie są wysokie, szczególnie jeśli skorzystamy z odpowiednich środków prawnych. Zaś tych jest całkiem sporo, dlatego dobór odpowiedniego z nich zależy od charakteru sprawy, rodzaju urzędu prowadzącego sprawę i innych okoliczności. Do najpopularniejszych środków podjęcia walki z urzędem należy zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie sprawy, a czasami nawet skarga na bezczynności organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W praktyce wszystkie wyżej wymienione środki są bardzo skuteczne i odnoszą pozytywnie zaskakujące skutki.

Czy opłaca się więc podejmować rękawicę w nierównym sporze z urzędem? Naturalnie. Jednak przed podjęciem środków natury prawnej zachęcamy do podjęcia próby nawiązania dialogu. Nieterminowość pracy urzędników często nie wynika bowiem ze złej woli, lecz z tzw. „czynników ludzkich”, jak np. nadmiar obowiązków. Gdy jednak polubowne próby zawodzą, warto korzystać z dedykowanych środków prawnych i pomocy profesjonalnych pełnomocników. Dzięki temu można istotnie przyspieszyć postępowanie administracyjne i szybko osiągnąć zamierzony cel.

Jeśli masz problem z bezczynnością działania organu administracji, skontaktuj się z nami – slupinska.eu. Nasi radcowie prawni wielokrotnie pomagali klientom z regionu Świecia, Chełmna, Tucholi i Grudziądza w skuteczny sposób przyspieszyć postępowanie.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *