Czym jest przerwanie biegu przedawnienia roszczenia?

Ostatnio pisaliśmy o tym, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, na skutek czego dłużnik może nie ponosić odpowiedzialności za dług. W takich przypadkach wierzycielowi może się wydawać, że jest to wysoce niesprawiedliwe. Dlaczego bowiem na skutek braku działania wierzyciela, często w wyniku zdarzeń losowych, np. choroby, dłużnik ma być uprzywilejowany? Na szczęcie... Czytaj więcej